Over Kreeft

Het streven naar langdurige klantrelaties en een intensieve samenwerking met leveranciers en onderaannemers. Dit zijn belangrijke speerpunten voor ons bedrijf en juist daarom zijn innovatie, flexibiliteit, duurzaamheid en een sterke vertrouwensband met onze partners zo belangrijk.

Historie

Gestart in 1896 met het metselen van waterputten en in de loop van de tijd uitgegroeid tot een allround bouwkundig aannemer. Dat is in een notendop de historie van ons familiebedrijf. Eén ding is onveranderd, onze klantgerichte aanpak met een voortdurende drang naar verbetering (innovatie). Na de vier generaties Kreeft, die aaneensluitend tussen 1896 en 2015 aan het roer hebben gestaan, is het bedrijf vanaf 2016 in vertrouwde handen van Dirk Jan van den Brink.

Flexibiliteit

Onverwachte gebeurtenissen vragen om een dynamische bedrijfsvoering. Daarom passen wij onze processen graag aan op uw specifieke vragen. Dat kan zijn bij calamiteiten of bij werkzaamheden die buiten kantoortijden moeten worden uitgevoerd. Wij zoeken de oplossing voor uw probleem.

Bouwbedrijf Kreeft werkt zoveel mogelijk met vaste vaklieden voor zijn klanten. Zo heeft u steeds één aanspreekpunt en gaat de kennis van uw terrein én gebouwen niet verloren.

Bent u op zoek naar een flexibele partner voor uw nieuwbouw-, verbouw-, restauratie– of onderhoudsproject? Neem contact met ons op.

Innovatie

Bouwbedrijf Kreeft kijkt kritisch naar de eigen bedrijfsprocessen. Zo ontwikkelen we graag door en blijven we zoeken naar de koppositie in de markt. Investeren in nieuwe methoden, technieken en samenwerkingen is voor ons de manier om kwaliteit én efficiëntie voor opdrachtgevers te kunnen blijven garanderen. Die zoektocht naar innovatie helpt ons om onze kwaliteitsstandaard hoog te houden, doorlooptijden te verkorten en onze producten te kunnen leveren tegen een marktconforme prijs.

Benieuwd hoe u deze innovatie voor uw organisatie laat werken? Neem contact met ons op.

Duurzaamheid

Met het oog op ons milieu kiezen wij voor een duurzame relatie met medewerkers, leveranciers, onderaannemers en klanten. Duurzaamheid gaat dus verder dan het inkopen van groene energie. Zo betrekken we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uiteraard zorgen we er bij ons werk voor dat het vrijkomende bouwafval strikt wordt gescheiden. Verder adviseren wij graag bij keuzes in milieuvriendelijke materiaaltoepassingen en gaan we voor materialen met een lange levensduur.

Als wij in het bouwproces al in de ontwerpfase zijn ingeschakeld proberen wij bij te dragen aan een duurzaam ontwerp voor een gebouw dat ook duurzaam in gebruik moet zijn. Slimme keuzes, weten wat er te koop is en juiste inkoop van materialen zijn daarom cruciaal. We zoeken naar effectieve samenwerkingen met onze partners om een duurzaam eindproduct te kunnen realiseren.

MVO

Door te investeren in nieuwe methoden en technieken, kunnen we ons blijven ontwikkelen. Zo neemt de kwaliteit én de efficiëntie van ons werk toe. Opdrachtgevers profiteren van een lagere prijs en een hogere kwaliteit. Wij maken actief werk van onze plaats in de samenleving. Uiteraard door zakelijke samenwerkingen met vooral regionale partners, maar zeker ook door te investeren in  maatschappelijke betrokkenheid. Concreet geven we dat vorm door diverse bestuursfuncties te bekleden, zoals bij de brancheorganisatie Bouwend Nederland, Stichting Revabo, Edes Bedrijfs Contact en bij ons bedrijventerrein BTA12. Ook organiseren wij jaarlijks de Kreeft Hike&Bike, een wandel- en fietstocht voor een goed doel, waarbij netwerken, sportief bezig zijn en fundraising samenkomen.

(Keten)samenwerking

Samenwerken staat centraal in de visie van Bouwbedrijf Kreeft. Ieder bedrijf heeft nu eenmaal zijn eigen expertise. Door kennisoverdracht zijn forse besparingen mogelijk en kunt u als klant profiteren van andere voordelen zoals een hogere kwaliteit. Deze samenwerkingsstrategie past uitstekend in de duurzaamheidsvisie, waarbij efficiënt werken resulteert in een kwalitatief goed product.