ISO 9001

Wij zijn in het bezit van het ISO 9001-certificaat. Dit houdt in dat we onze bedrijfsprocessen beschreven hebben en in staat zijn om te voldoen aan de eisen van onze klanten. Wij werken uniform volgens de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast houden we inkomende klachten duidelijk bij, zorgen we voor afhandeling naar tevredenheid en verbeteren processen om klachten in de toekomst te voorkomen. Meer over ISO 9001.

ISO

ISO 14001

ISO 14001 is de norm waarin de eisen zijn beschreven waaraan een milieumanagementsysteem moet voldoen. Met dit systeem werken we structureel en zichtbaar aan het verbeteren van de milieuprestaties.  Meer over ISO 14001.

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. De checklist helpt aannemers veiliger te werken om zo het aantal ongevallen te verminderen. Hiermee is VCA dus veel meer dan een checklist. Het veelzijdige programma geldt als toets en certificering voor dienstverlenende bedrijven op hun VGM-beheerssysteem. Kreeft beschikt over het certificaat VCA**. Bekijk de website van VCA.

vca

Woningborg

Woningborg biedt zekerheid aan kopers van nieuwbouwwoningen, zeker in het geval van een faillissement van een aannemer. Al ruim dertig jaar onderscheidt de Woningborg Groep zich in de markt door een brede expertise en een concrete aanpak. Het werkgebied van Woningborg gaat van certificering en toezicht tot advisering en toetsing. Dit vermindert risico’s en faalkosten en levert een directe bijdrage aan de kwaliteit van de woonstandaard. Ons bedrijf is aangesloten bij Woningborg. Bekijk de website van Woningborg.

Woningborg

Bouwgarant

Bouwbedrijf Kreeft is lid van Stichting Bouwgarant. Dit geeft u zekerheid. U kunt er namelijk op rekenen dat er regelmatig kwaliteitscontroles worden gedaan, dat uw klachten serieus genomen worden en dat wij beschikken over de juiste diploma’s en verzekeringen. Ook een afbouwgarantie bij een eventueel faillissement is hierin inbegrepen. Die garantie geldt zowel voor nieuwbouw- als voor verbouwtrajecten. Bekijk de website van Bouwgarant.

logo BG 2009 positief

Bouwend Nederland

De vereniging van bouw- en infrabedrijven Bouwend Nederland is met ongeveer 4.300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. Het werken aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving is het belangrijkste doel van de vereniging. Ook Kreeft is lid van Bouwend Nederland. Bekijk de website van Bouwend Nederland.

204391[1]

NOM keur

Het NOM keur is een keurmerk dat wordt afgegeven op technische bouwconcepten voor renovatie en nieuwbouwwoningen die aardgasvrij en super energiezuinig zijn. Met name door het energiegebruik sterk te verminderen met isolatie en warmteterugwinning, maar ook opwekking van de benodigde energie, met behulp van bijvoorbeeld zonnepanelen, valt onder dit keurmerk. Met het behalen van het NOM keur onderstrepen we dat wij als Bouwbedrijf Kreeft conceptueel onderhoud met een prestatiegerichte aanpak in de praktijk weten te brengen. Ga voor meer informatie naar nomkeur.nl.